Skip to the content

2 døgn med ekstra lunsj

2 døgn med ekstra lunsj

Kontaktinformasjon
Dato for oppholdet
Antall rom
Plenumsalen
Må bekreftes av hotellet - kostnader for oppsett og bruk tilkommer
Styandard i plenumsalen er prosjektor, høyttaler, flipover, whiteboard, skriveblokk og penner
Se pausemenyen for pris // dere betaler pr flaske forbrukt
Program under konferansen
Pausemat
Økonomiske forhold
Annen informasjon til hotellet