Skip to the content

2 døgn ankomst formiddag

2 døgn ankomst formiddag

Kontaktinformasjon
Dato for oppholdet
Antall rom
PlenumsalenMå bekreftes av hotellet - kostnader for oppsett og bruk tilkommer

Styandard i plenumsalen er prosjektor, høyttaler, flipover, whiteboard, skriveblokk og penner

Se pausemenyen for pris // dere betaler pr flaske forbrukt

Program under konferansen
Pausemat
Økonomiske forhold
Annen informasjon til hotellet