Lampeland Hotell - Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for lampeland.no. Lampeland Hotell er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på disse nettsidene.

 

Personopplysninger som behandles

Nettstedene samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Fornavn og etternavn

 

Hvordan informasjon innhentes?

Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på skjema:

  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev/kontaktskjema eller annen relevant informasjon på e-post

 

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på lampeland.no, lagres i vårt backend system, samt i nyhetsbrevstjenesten Mailchimp.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte marked@lampeland.no

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Lampeland Hotell kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Lampeland Hotell.

 

Samtykke

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake. 

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Lampeland Hotell ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon
Navn: Vivian Steen
E-post: marked@lampeland.no